Νέα

ΝΟΜΟΣ 3986/11 - 7/25/2011

 
Αναλυτικά οι προβλεπόμενες νέες Κρατήσεις (Ν. 3986/2011 Αρθρο 38) είναι :
 
1) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας
 
   
    2% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά όλους.
 
 
2α) Ειδική Εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ υπέρ του ΤΠΔΥ.
 
 
    1% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΤΠΔΥ.
 
 
2β) Ειδική Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ.
 
 
    1% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά τους μη δικαιούχους υπαλλήλους του ΤΠΔΥ.
Επιστροφή

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ... BLOG

Επισκεφθείτε το εξαιρετικό blog του κ. Βασίλη Ντάγκαλου,
λογιστή της Ι. Μ. Θήρας,

το οποίο περιέχει πληθος πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τους εφημέριους