Νέα

ΝΟΜΟΣ 3986/11 - 7/25/2011

 
Αναλυτικά οι προβλεπόμενες νέες Κρατήσεις (Ν. 3986/2011 Αρθρο 38) είναι :
 
1) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας
 
   
    2% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά όλους.
 
 
2α) Ειδική Εισφορά των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ υπέρ του ΤΠΔΥ.
 
 
    1% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΤΠΔΥ.
 
 
2β) Ειδική Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ.
 
 
    1% * (Τακτικές αποδοχές + Πρόσθετες Αμοιβές) γιά τους μη δικαιούχους υπαλλήλους του ΤΠΔΥ.
Επιστροφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε τις οδηγίες εφαρμογής των Νέων Κρατήσεων και Μειώσεων επιδομάτων των Νόμων 3986/11 & 4002/11, όπως αυτοί αποτυπώνονται για τον Εκκλησιαστικό χώρο.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ

Η εισφορά υπερ ΟΑΕΔ αφορά τους Αρχιερείς.
Δείτε τη διαδικασία διεκπεραίωσης αυτής.ΝΟΜΟΣ 4002/11

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4002/11 βάσει του οποίου, ανάμεσα σε πολλές άλλες και άσχετες διατάξεις, γίνεται επέκταση των κρατήσεων του Ν. 3986/11 άρθ. 38 χρονικά από 1ης Ιανουαρίου 2011. Η επέκταση αυτή είναι ... κρυμμένη στο άρθ. 24 παρ. 3. Επίσης, στο α΄ρθ. 55 παρ.23 καθορίζονται οι μειώσεις ορισμένων επιδομάτων (Κίνητρο απόδοσης, Επίδομα Ειδ. Λειτ. Αρχιερέων)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α.

Οι Νεοπροσλαμβανόμενοι Κληρικοί από 1/1/2011 υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ.
Δείτε την διαδικασία απόδοσης των εισφορών.ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ενσωμάτωση της μισθοδοσίας των Ι. Μητροπόλεων στην ΕΑΠ μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά.ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ... BLOG

επισκεφθείτε το εξαιρετικό blog του κ. Βασίλη Ντάγκαλου,
λογιστή της Ι. Μ. Θήρας,

το οποίο περιέχει πληθος πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τους εφημέριους